Digitalt gemak och återbrukspaviljongen

Digitalt gemak och återbrukspaviljongen

Två av de aktiviteter som visades under H22 City Expo fortsätter efter att stadsmässan avslutades. Dels kan du ta del av Digitalt gemak som undersöker den unika byggnaden och dels står återbrukspaviljongen om hållbart byggande kvar till mitten av augusti.

Visuell teknik flyttar in i Kärnan – Digitalt gemak

Kärnans medeltida golv och väggar är ömtåliga och tål inte hur många utställningsbyggen som helst. Projektet Digitalt gemak undersöker och presenterar hur projiceringar kan användas för att lyfta besöket i det medeltida tornet, som också är ett av Helsingborgs främsta landmärken.

När Kärnan byggdes för 700 år sedan var det nog ingen som tänkte på att man i framtiden skulle använda modern teknik för att berätta historien om Helsingborgs mest kända landmärke. Men 700 år senare är det precis vad som händer i Kärnan. Digitalt gemak undersöker möjligheterna med projicering, pedagogik och konst för att förmedla kunskap om en av Sveriges mer unika byggnader. Förvänta dig dansk medeltidshistoria som mynnar ut i klassisk edutainment, det vill säga både utbildning och underhållning på samma gång!

Visas i Kärnan fram till 7 september under öppettider.

Återbrukspaviljongen

Hur kan du använda gammalt material på helt nya sätt? Hur kan en gammal och till synes trasig takpanna bli en del av en vägg? Och kan en dörr också bli en vägg? Välkommen till återbrukspaviljongen där vi samtalar kring byggnadsvård och hållbart byggande.

Genom att återbruka gammalt material blir det mindre resursslöseri, vilket är bra både för planeten och för alla oss som lever här. I dörrar till framtiden – en återbrukspaviljong tar vi en titt på hur gamla föremål kan få nytt liv. En del av det återbrukade materialet kommer att hämtas från Helsingborgs museums eget rekvisitaförråd.

Tanken är att paviljongen ska inspirera dig till att pröva själv och få ny kunskap i hur du kan forma din egen framtid med återbruksmaterial. Det blir också samtal kring arkitektur och hantverk samt berättelser om Helsingborgs museums samlande och dess roll genom tiderna och i framtiden.

Står utanför Kärnan. Är bemannad fram till 12 augusti av våra sommarpraktikanter.

Utforska Kärnan