Tillgänglighet

Kärnan är belägen i den vackra Slottshagsparken ovanför Terrasstrapporna. Trapporna leder upp till parken från Stortorget i centrala Helsingborg. Du kan ta Terrasshissen upp från Stortorget. Entrén till hissen är till vänster om Terrasstrapporna. Mer information om öppettider och priser för hissen finns här.

Slottshagsparken har bra och jämna gångar belagda med grus. Kärnan är 700 år gammal och byggdes för att vara otillgänglig för utomstående, vilket vi dessvärre drabbas av än idag. Tornet är inte tillgänglighetsanpassat då det är en kulturminnesmärkt byggnad.

Utforska Kärnan