Kärnan – mellan himmel och helvete

Kärnan - mellan himmel och helvete

På Kärnans fjärde våning kan du uppleva installationen Kärnan – mellan himmel och helvete. I tre berättelser: Ett eländigt 1300-tal, Drottning Margareta och livet på Helsingborgs slott och Himmel och helvete, ges en inblick i dansk medeltidshistoria. Kärnans murar samspelar med upplevelsen, vilket skapar en unik känsla.

Berättelserna förmedlas med ljud och bild via ny digital teknik, vilket resulterar i en omslutande upplevelse, som kan upplevas både på svenska och engelska. Installationen riktar sig till barn och unga men fungerar bra även för övriga besökare till tornet. Då Kärnan är ett byggnadsminne, där särskilt den intakta interiören lyfts fram som ett värde, är alla installationer utformade och installerade så att tornet utsätts för minimal påverkan.

Manuset är skrivet av antikvarie Pelle Johansson, illustrationerna är utförda av Calle Nordahl, Dunkers kulturhus och Bodil Tegsell, Tegsell Design. Viktor Hallonsten har ansvarat för den tekniska installationen. Svenska rösten görs av Karin Kardell och den engelska av Anja Petersen.

Projektet är finansierat av Helsingborgs stads innovationsmedel. Det genomfördes 2020-2022 och placerades på sin nuvarande plats i maj 2023.

Utforska Kärnan